Menu Close

Značaj traktora

Ako nije doživela, većina nas je slušala o prethodnim načinima komunikacije, transporta, prikupljanja informacija, kao i o tome kako su se ranije određene privredne grane održavale i razvijale. Komuniciralo se usmenim putem, pismima, kasnije i telegrafom, kola koja vuku konji bila su osnovni vid prevoza ljudi i robe, a informacije su se dobijale iz knjiga i drugih spisa. Sigurno je svima jasno koliko je svet napredovao u 20. veku i kasnije i da većina nas ne bi umela da živi i posluje po starim uslovima i mogućnostima.

Konji nisu korišćeni jedino za vuču kola za transport. Konji, kao i volovi, olakšavali su život farmerima samim tim što su vukli plugove namenjene za oranje zemlje. Međutim, osim vuče, ove životinje nisu imale nikakvu drugu namenu u poljoprivredi. Samim tim ni prvi traktori koji su proizvedeni nisu imali drugu namenu osim same vuče. Ti prvi oblici traktora energiju su dobijali iz uglja i izgledali su kao male, parne lokomotive sa čvrstim, metalnim točkovima, pomoću kojih su se kretali zemljanim putevima. Preteča danas poznatih traktora plasirana je u 19. veku. Zahvaljujući Henriju Fordu i njegovoj velikoj ambiciji, nastali su traktori sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. To su bili prvi koraci krucijalnog značaja za nastavak razvoja celokupne privrede.

Ovaj polazan period bio je zahtevan i potpuno stran tadašnjem svetu, ali već od 1950. godine proizvodnja traktora postaje masovna. Danas, savremeni traktori opremljeni su zatvorenom kabinom, klimatizacijom, udobnim sedištima, pa čak i radiom. Funkcije savremenih traktora su brojnije u odnosu na primarne traktore i definitivno se obavljaju brže, preciznije i bolje nego ranije. Kojih god da je traktor dimenzija, jačine motora ili visine cene, svi motori traktora rade po istom principu. Uzmimo za primer svima dobro poznat Zetor traktor; AC pumpa Zetora je pumpa niskog pritiska i ona je zadužena za preuzimanje goriva iz rezervoara. Zatim se to gorivo prebacuje u pumpu visokog pritiska, odnosno boš pumpu (bosh). Iz boš pumpe gorivo protiče do dizni, a iz njih gorivo prelazi u motor gde dolazi do unutrašnjeg sagorevanja. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće da nema anlasera, elektro pokretača motora, kao i drugih dragocenih komponenti.

Poljoprivreda je primarna delatnost i osnova svih drugih, zbog toga je njena stabilnost i razvoj presudna za opstanak i razvoj svih drugih delatnosti. Ukoliko se vratimo na period kada je konj bio izvor snage, opet možemo zaključiti da je taj sistem omogućavao samo vuču. Zahvaljujući hidrauličkom sistemu, traktori su u mogućnosti da podižu, spuštaju i prenose teret sa jednog mesta na drugo. Traktor ima takav sistem da, čak i kada podiže i prenosi teške stvari, svoju konstrukciju efikasno drži na podlozi, kakva god da je ona. Zahvaljujući velikim zadnjim točkovima, traktor ima pojačanu zadnju stranu i uspeva da se izbori sa teškim teretom, kao i zemljanom podlogom, koja često stvara dodatan otpor.

Vožnja traktorom možda deluje jednostavno, ali je zapravo u pitanju vrlo kompeksno upravljanje. Iako se u današnje vreme traktori ne smatraju luksuzom, oni zaista obavljaju većinu posla u poljoprivredi i, kada je u pitanju ekonomski uticaj, konkurenti su automobilima i kamionima.