Menu Close

Traktori i poljprivreda

Traktor je jedna od najvažnijih i lako prepoznatljivih tehnoloških komponenti moderne poljoprivrede. Njegov razvoj u prvoj polovini dvadesetog veka temeljito je promenio prirodu poljoprivrednog rada, značajno izmenio strukturu ruralnih zemalja i oslobodio milione radnika da budu apsorbovani u brzo rastui sektor proizvodnje i usluga u zemlji. Traktor predstavlja važnu primenu motora sa unutrašnjim sagorevanjem, rival je automobilu i kamionu u ekonomskom uticaju.

Traktori zvanično predstavčjaju mašine koje pružaju mogućnosti za rad drugim mašinama koje se mogu koristiti za oranje, sadnju, gajenje, đubrenje i žetvu useva. Omoguavajui pokretačku snagu, traktori su bili zamena za ljudski trud i vučne životinje. Srce poljoprivrednog traktora je snažni motor sa unutrašnjim sagorevanjem koji pokree točkove kako bi se omogućilo kretanje napred. Snaga motora može se prenositi na mašinu koja se koristi pomou vratila za odvajanje snage (PTO) ili remenice. Motor takođe daje energiju za električni sistem, uključujui sistem paljenja, uključivanje svetla, kao i, za najnovije modele, klima uređaj, stereo sistem i druge udobnosti.

Traktor za opštu namenu pokazao se kao odlična zamena za konja u oranju, pripremi zemlje, sadnji i uzgoju širokog spektra ratarskih kultura. Uz to, traktor je bio u potpunosti sposoban da pruži snagu za košnju sena i za žetvu pšenice i drugih sitnih žitarica.

Nedavna istorija razvoja traktora je manje dramatična u odnosu na prvih 50 godina. Najpopularnija godina proizvodnje traktora bila je 1951., tokom koje je proizvedeno 564.000 jedinica. Od tog vremena, približavanje zasienosti tržišta proizvelo je stalni pad proizvodnje i prodaje. Kao što se moglo očekivati, proizvođači su reagovali razvijanjem sve veih traktora za snabdevanje farmi koje su, isto tako, bivale sve veće. Razvoj traktora je bio buran od 1950-ih. Zatvorene kabine uskoro su imale grejanje i klimatizaciju, a sada e verovatno biti isporučene sa televizorom i stereo-CD-om. Kao rezultat toga, savremeni traktori su prilično udobni u poređenju s mašinama od pre 40 godina.

Naravno, samim razvojem ove dragocene mašine došlo je do pojave različitih proizvođača, modela i slično. Iako su tehnika i tehnologija neizmerno napredovale, karovi, lomovi i razni propusti su uvek prisutni i mogući. Za normalan rad, proizvodnju u kontinuitetu i punog kapaciteta neophodna je nabavka rezervnih delova za traktor. Ukoliko dođe do nepredviđenih problema uštedećete na vremenu, koje je veoma značajno kada su u pitanju poljoprivredni poslovi, ako već unapred imate obezbeđene delove poput pumpe, adaptera, ležaja, itd…

Traktori su u jednom periodu razvoja predstavljali vrhunac otkrića, razvoja i izvora snage. Dan-danas, ove mašine predstavljaju osnovu za obavljanje poljoprivrednih poslova i njihov značaj i učinak je nezamenljiv.