Menu Close

Šta je silaža i silo miks prikolice?

Kako bi najlakše definisali poljoprivredu? Poljoprivreda predstavlja privrednu delatnost i obuhvata kako biljnu tako i stočarsku proizvodnju i sa njima povezane uslužne delatnosti. Postoje dve osnovne grane poljoprivrede i to su zemljoradnja i stočarstvo. One zajedno sa šumarstvom, lovom, ribolovom spadaju u primarni sektor privrede. 

Baš kao što smo napomenuli među glavnim granama poljoprivrede je upravo stočarstvo. Čime se stočarstvo tačno bavi? Uzgoj domaćih životinja kako bi na kraju dobili proizvode i meso i samim tim bili za ljudsku upotrebu jeste ono čime se stočrstvo zapravo bavi. Kako bi imali kvalitetnu stočarsku proizvodnju potrebno je mnogo više. U prevodu kako bi imali kvalitetno meso i mleko potrebna je dobra priprema, mešanje kao i kvalitet mešanja stočnog hraniva, ali i sama distibucija istog. Mnogi se služe silažom kako bi imali ekonomičniju proizvodnju. 

Silaža

Mnogi se pitaju šta je tačno silaža. Silaža je onaj proizvod koji nastaje konzervisanjem stočne hrane. Dakle silaža je ona sitno iseckana masa određenih vrsta biljaka jako bogata hranivima. U stočarstvu danas gotovo da ne možemo zamisliti proizvodnju mimo koriščenja silaže. Priprema ovog hraniva danas je toliko usavršena a cilj konzerviranja stočne hrane, bilo to biljke ili industrijski proizvodi, upravo je u očuvanju njihovih hranljivih vrednosti na što duži vremenski period a da se sa druge strane dobije što ukusnija i zdrava hrana. Silaža je jako bitna za preživare je im omogućava stabilnu proizodnju mesa i mleka a usput im ne stvara velike troškove. Za silažu jako je bitno dobro pripremiti objekat za siliranje i ovde se misli na pre svega mehaničko čišćenje i dezinfekciju. Silos se puni u zavisnosti od smog tipa silosa ali i mehanizacije koju imate. Ono što je bitno napomenuti jeste da je ovaj proces treba uraditi efikasno i brzo, dakle silos treba puniti u kontinuitetu i što brže. Ovaj proces treba obaviti što brže kako bi se sačvale hranljive materije silirane kulture kroz proces fermentacije a usput da se spreči pojavljivanje nepoželjnih mikroorganizama. Sam postupak siliranja treba obaviti precizno kako bi smanjili gubitke tom prilikom. Proces siliranja ima dosta prednosti. Nakon punjenja silosa sledi gaženje. Ukoliko ovo planirate da radite ne zaboravite da silos zaštitite od vremenskih uslova ili padavina. 

Silos miks prikolice služe kako bi transportovali stočno hranivo. Ova poljoprivredna mehanizacija ima kako vertikalni tako i horizontalni tip mešača. Kada hranivo transportujemo trebamo imati u vidu nekoliko stvari, o silo prostoru koji imamo na raspolaganju, o stepenu mehanizacije, o kapacitetu prikolice, o koliko dalekom transportu je reč, kojom brzinom se kreću prikolice kao i broju radnika koji su vam na raspolaganju. Pored silo prikolica koje se koriste za svrhe siliranja postoje i silo kamare bez zidova, silo jame, razne vrste silosa i silo bale.

Silo mix prikolice sa vertikalnim mešačem koriste se za sve tipove stočne hrane. Ono što je za njih specifično jeste da se samo mešanje obavlja bez prethodnog sečenja uz hidraulična vrata za izbacivanje hrane.