Menu Close

Privatni vrtići kao odlične adrese za svakodnevni boravak dece 

Od najranijeg detinjstva, veliki broj dece provodi svakodnevnicu u zabavištima, odnosno vrtićima, koji su izuzetno značajni za njihovu socijalizaciju i svestrani razvoj. U zavisnosti od uzrasta deteta, kao i pravila poslovanja ustanove, sa već napunjenih 12 ili 18 meseci, a nekada i ranije, može se realizovati upis u željeni vrtić. 

Danas su roditeljima na raspolaganju javni, odnosno državni, ali i privatni vrtići, kojih je sve više i dobili su značajno na popularnosti zahvaljujući kvalitetnim sadržajima, organizaciji i benefitima koje se pružaju. U modernom vremenu, privatne predškolske ustanove pružaju jednake mogućnosti kao i državne, dok imaju čak i određene prednosti zahvaljujući kojima ih roditelji sve češće biraju za svoju decu.

Jednostavnija procedura upisa mališana u privatni vrtić

Za razliku od državnih kod kojih je procedura upisa dece često vrlo složena zbog velikog talasa prijava, privatni vrtići pružaju niz olakšica u ovom smislu. Naime, državne ustanove objavljuju datum prikupljanja dokumentacije i trajanja konkursa najčešće jednom tokom godine i u zavisnosti od popunjenosti kapaciteta, koji su uglavnom uvek ispunjeni. 

U odnosu na to, privatni vrtići vrše prijem dece obično pred početak nove sezone u septembru, ali i kasnije ukoliko postoji dovoljan broj mesta za naknadni upis. Isto važi i za čitavu godinu, pošto privatne ustanove danas odlikuje veliki broj manjih prostorija, pa samim tim i imaju kapacitete za osnivanje više grupa dece.

Rad u manjim grupama i individualan pristup deci

Često se u državnim predškolskim ustanovama osnivaju nove grupe, ali uvek su brojne i prelaze cifru od 20, nekada čak i 30 mališana koje borave zajedno u ograničenom prostoru. Privatni vrtići umesto toga kreiraju manje grupe dece srodnog ili istog uzrasta, kojih može biti i nekoliko, ali obezbeđuju individualni pristup svakom mališanu, posvećenost i pojedinačan rad. 

Uglavnom se radi o grupama koje nemaju više od 10 mališana, a često ih je 7 ili 8, što se smatra idealnim brojem za adekvatan rad, njihov razvoj, samostalnost i učestvovanje u aktivnostima. Takođe, takve grupe su sjajne i za timski rad, s obzirom da ima dovoljno dece da se podele u timove.

Inovativnost i isplativost u svakom smislu

Iako je prva asocijacija na koju pozivaju privatni vrtići često visoka cena, pošto i jeste veća u odnosu na državne predškolske ustanove, danas i za to postoji odlično rešenje. Naime, veliki broj gradova i lokalnih sredina stvara podsticaje u vidu subvencionisanja značajnog dela mesečnog izdatka za račun vrtića, pa su troškovi gotovo izjednačeni za državne i privatne ustanove. 

Pored toga, važno je pomenuti da su privatni vrtići objekti novije gradnje, smešteni u delovima gradova koji su lako dostupni i povezani sa ostatkom mesta, a istovremeno i izdvojeni od gradske gužve i buke. Opremljenost je savršena – dostupne su nove igračke, muzički uređaji, nameštaj i sve što je potrebno za bezbrižnu svakodnevnicu mališana.

Privatni vrtići predstavljaju idealne adrese na sjajnim lokacijama za boravak dece svakoga dana, pružajući niz benefita kako njima, tako i samim roditeljima. Izuzetno su kvalitetno opremljeni, grupe su manje i pristup je individualan prema svakom detetu, uz to što se cenovno ne izdvaja značajno u višem rangu u odnosu na državne predškolske ustanove.