Menu Close

Priprema zemljišta za narednu sezonu

Ključna razlika između poljoprivrede i drugih delatnosti jeste ta što njeni rezultati ulaganja, rada i truda u velikoj meri zavise od same prirode. Suša, obilne padavine, jaki vetrovi, velika vlažnost vazduha i ostale vremenske prilike tokom čitave godine uticaće na uspešnost useva. Kvalitet semena i zemljišta, kao i položaj zemljišta, takođe utiču na krajnje rezultate, koji se vide tek nakon ubiranja plodova.

Kako bi zemljoradnja naredne sezone počela na vreme i vršila se bez dodatnih iznenadnih ometanja i troškova, bitno je da se uradi remont mašina kao i zapošljavanje potrebnog broja radnika. Međutim, u poljoprivredi nije bitan samo broj radne snage, sredstava za rad i predmeta rada, već i stanje parcele na kojoj se vrši proces proizvodnje biljnih proizvoda. Da bi zemljište bilo kvalitetno i podložno sadnji, poljoprivrednici vrše zimsko oranje. Oranje se vrši nakon košenja, ubiranja plodova, vađenja repe i sl. Najkasnije jesenje košenje se radi početkom novembra i u primeni su najzastupljenije rotacione kosačice. Košenje se završava taman pred prvi jesenji mraz.

Obradom zemljišta postiže se poboljšanje fizičko-hemijskih osobina zemlje, kontrola zastupljenosti vode i vazduha u zemljištu, kao i visina temperature u istom. Obradom se takođe postiže unos biljnih ostataka, kao i đubriva, koji pružaju potrebne minerale novim usevima. Oranje je prvi vid obrade zemljišta koji se obavlja prilikom pripreme zemljišta za narednu sezonu. Oranje se obavlja plugovima, koji prevrću, sitne i mešaju zemlju. Postoje različite vrste plugova. Najstariji oblik pluga je onaj kojeg je pokretala ljudska snaga, potom snaga domaće životinje. Proces same obrade zemljišta neizmerno se poboljšao i olakšao nakon nastanka traktora i drugih motornih vozila.

Kako bi obrada bila potpuna, nakon oranja poljoprivrednici neretko vrše i tanjiranje. Tanjiranje predstavlja dodatno usitnjavanje, mešanje i ravnanje zemljišta. Na taj način će se još bolje rastresti zemljište i usitniće se zaostalo grumenje. Tanjirače se sastoje od čaura koje određuju razdaljinu između diskova i diskova istih prečnika. Efikasnost rada tanjirače vezana je za kvalitet i vlažnost zemljišta, kao i za način tretiranja i upotrebe iste. Nakon tanjiranja, sledi prolećno drljanje. Drljača predstavlja poljoprivrednu opremu koja se koristi za dodatno usitnjavanje tla, uklanjanje ostataka useva, uklanjanje korova i pokrivanje semena. Prednost tanjiranja jeste ta što podržava brže kretanje kroz parcelu, manje isušuje zemljište i bolje zatvara brazdu.

Najzad, zemljište je spremno za setvu. Najveći broj biljne kulture seje se u proleće. Međutim, pšenica i ječam se seju u jesen, oktobar. Detelina lucerka može i na proleće i na jesen, mada bi bilo pogodnije sejati je u jesen. Zahvaljujući prethodnom obradom, zemljište je dovoljno usitnjeno i postoji potrebna dubina u kojoj će se seme zasaditi. Sejalice su poljoprivredne mašine koje se koriste za setvu i pomoću njih seme se seje u zemljište koje mu pruža najbolje moguće uslove za rast i razvoj. Njihovom upotrebom omogućava se najveći mogući prihod po jedinici površine.

Iako poljoprivreda najviše iziskuje fizički rad, svaki proces biljne ili životinjske proizvodnje je dobro osmišljen. Svaki proces obrade zemljišta zahteva određen način, vreme i brzinu radnje. Kada se uklope svi ovi faktori, rezultat proizvodnje zavisi i od same prirode. Biti poljoprivrednik znači imati dosta strpljenja, znanja, volje i vere u svoj posao i  prirodu.