Menu Close

Gde se sve koriste transformatori i zašto su važni?

Transformatori su električni uređaji koji se koriste za transformaciju električne energije iz jedne električne mreže u drugu. Glavna svrha transformatora je promena nivoa naponske i strujne opreme, zavisno od potreba sistema. Oni omogućavaju efikasno prenošenje električne energije preko velikih udaljenosti i njihovo prilagođavanje nivou napona kako bi odgovarali potrebama raznih uređaja i sistema.

Transformatori imaju dva osnova dela, primarni namotaj i sekundarni namotaj, koji su međusobno povezani magnetnim poljem. Koriste se u elektroenergetskim mrežama, električnim uređajima, električnim vozilima i drugim sistemima i aplikacijama. Ovo je nekoliko važnih područja, a samim tim i svrha u koje se transformatori koriste.

Elektroenergetske mreže

Transformatori se koriste za povećanje ili smanjenje nova napona u elektroenergetskim mrežama radi transporta električne energije s visokog na niski napon i obrnuto. Određeni transformatori koriste se za distribuciju električne energije iz električnih centrala u industrije, domaćinstva, objekte komercijalne upotrebe i slično.

Industrijske aplikacije

U industrijskim postrojenjima njihova svrha je prilagođavanje napona i struje za različite mašine i opremu. Svojim kontrolisanjem im čuvaju sisteme rada i samo „zdravlje“, tj. čuvaju ih od kvarova koji mogu da nastanu prilikom pada ili skoka napona struje, odnosno električne energije. Koriste se, recimo, u industrijskim pećima, elektrolizama, elektrohemijskim procesima i tako dalje.

Elektronika

Svi električni aparati, sva dostupna elektronika, ne bi mogla regularno da postoji i radi bez transformatora. Ima ih u svim vrstama punjača, inverterima, u sistemima za napajanje računara, električnih uređaja, opet kako bi prilagodili sam napon.

Telekomunikacije

Osim za prilagođavanje napona, njihova upotreba u telekomunikacijama važna je zbog izolacije među različitim delovima telikomunikacionih sistema, zbog čega oni funkcionišu i rade bez problema.

Električna vozila

U veku kada se sve više govori o električnim vozilama, potrebi da se što više koriste i da budu odluka većine, posebno u decenijama koje dolaze, kako bi se životna okolina spasila izduvnih i štetnih gasova, transformatori imaju veliku ulogu. Njihova ugradnja je tu da se prilagodi napon između baterija i elektromotora radi regulacije brzine i kontrole pokreta. Bez njih ovo bi bilo već nemoguće postići, kao što bi nemoguć bio rad brojnih sistema za koje danas znamo.

Medicinske i laboratorijske aplikacije i sistemi

Upotreba ovog električnog uređaja nezaobilazna je u medicinskim aparatima i laboratorijskim uređajima i to zbog različitih razloga, od testiranja do dijagnostike.

Aparati za domaćinstvo

Svi kućni uređaji koje posedujemo i koji se mogu posedovati, od frižidera, veš mašina, šporeta, preko klima uređaja, mikrotalasnih pećnica, pa sve do miksera i tostera, ne bi funkcionsali bez ovog uređaja, makar ne dugo. Njihova ugradnja važna je zbog prilagođavanja napona i električne energije, što im rad čini stabilnim, a vek korišćenja dugim.

Transformatori su osnovni element električnih sistema i imaju ključnu ulogu u osiguravanju pravilnog i efikasnog prenosa i korišćenja električne energije u različitim sektorima, kako kada je industrija u pitanju, tako i svakodnevni život i upotreba najrazličitijih aparata i uređaja.