Menu Close

Mudra štednja u mladosti donosi bezbrižnu starost

 

Pametnim izborom štednje budućnost je mnogo finansijski sigurnija, a rizik minimalan. Upravo zato se i preporučuje deponovanje novca u banku kao oblik čuvanja viška sredstava koja u zrelim godinama donose brojne benefite.

Razmišljajte na pravi način i osigurajte dovoljno sredstava i za starost, odaberite banku i oročite svoja sredstva na što duži period.

Mi smo vam spremili savete da donesete dobre odluke na kojima ćete biti zahvalni onda kada penzija bude jedini izvor prihoda.

Kako štednja može a donese bezbrižniju starost?

Mudre osobe razmišljaju na vreme pa se svaki višak sredstava odvaja za štednju koja će dobro doći u godinama koje slede.

Štedi se i kratkoročno i dugoročno i u dinarima i u stranoj valuti, a koristi su uvek velike. Jedna od njih je i čuvanje ušteđevine koja će se trošiti u starosti, tj. onda kada se završi radno-sposobni period života. 

Zato, izdvajajte višak novca na vreme, neka štednja raste i uživajte u većim prihodima onda kada budete u penziji.

Proverite ponude više banaka i uporedite iznose kamata, periode oročenja i mogućnosti za ranije podizanje. Razmislite i kolika sredstva bi oročili, da li bi sve uplatili na isti račun ili bi odabrali i drugačije vidove štednje, štednju po viđenju, u dinarima, evrima, dolarima ili nekoj drugoj valuti.

Koje su prednosti deponovanje novca u bankama?

Prva velika prednost deponovanja novca u bankama jeste ta da se osiguravaju računi do 50.000 evra uz minimalni rizik i velike prednosti. Novac je sigurniji čak i od čuvanja u kućnim uslovima, naročito ako želite da štedite u dugom vremenskom periodu.

Novac kod kuće može biti nenamerno uništen, ukraden ili potrošen, dok u banci on stoji bezbedan i na raspolaganju je za podizanje.

Druga velika prednost štednje u bankama je u tome što se dobija kamata za oročena sredstva. Što je period duži to je kamata veća pa se gotovo bez rizika mogu zaraditi ozbiljna sredstva naročito što se u ovom slučaju ona odvajaju u dužem periodu i akumuliraju ozbiljnu zaradu onda kada štednju i podignete.

Za razliku od privatnih penzionih fondova i drugih investicija, nema tržišnog rizika, banka određuje kamatu na početku ugovornog perioda i isplaćuje je prema ugovorenoj dinamici.

Banka nudi različite uslove za različite vrste oročenja pa su tu opcije za dinarsku oročenu štednju sa višom kamatom ili oročenu štednju u stranoj valuti koju takođe mnogi preferiraju. 

Uslovi i kamata se prilagođavaju svakom klijentu tako da se ostvari najveća moguća zarada tokom perioda oročenja.

Oročena štednja uz brojne pogodnosti koji se dobijaju uz štedni račun

U pojedinim bankama se radi aktivno na uvođenju internet bankarstva, a to znači da se uz svaki štedni račun dobija i pristup elektronskom bankarstvu.

Uz pomoć M-banking i E-banking aplikacija se u svakom trenutku vidi stanje sredstava u banci i prati kretanje na svim računima. Vrlo često se uz štedni račun dobija i tekući pa se sa sredstvima slobodno raspolaže, primaju sredstva i troše jednostavno, uz pomoć plaćanja putem aplikacije.

Vrlo često je moguće otvaranje računa za samo 10ak minuta, bez odlaska u banku, samo uz pomoć lične karte i pristupa internetu. Sistem je unapređen tako da referenti rade efikasnije, a klijenti imaju pristup bankarskim servisima 24/7.

Neke banke nude i fleksibilne oblike štednje koja dozvoljava da podignete deo oročenih sredstava, a da se ne raskine ugovorni rok. Ovo je odlična pogodnost jer štednja za starost podrazumeva dugoročno deponovanje sredstava koja možda i mogu biti potrebna u nekom trenutku. Na ovaj način vaše brige ne postoje.

Kako biste potrošili ušteđen novac?

Zamislite da vam u budućnosti iznenada na račun bude isplaćeno više hiljada evra, kako bi ste to potrošili?

Naravno, ljudi u penziji žele da imaju sigurnost pa bi taj novac verovatno  rasporedili na troškove koji uvek postoje, a penzija možda nije uvek sasvim dovoljna.

Ipak, štednja za starost može da se iskoristi i za putovanja za koje niste imali vremena dok ste bili zaposleni, ali možete i da kupite sitnice za koje niste imali dovoljno novca i da bezbrižnije uživate u starosti.

Razmislite o opcijama i na vreme promislite da li će vam penzija biti dovoljna za sve troškove kada se jednom završi radni vek? U inostranstvu je ovo sasvim normalno izdvajanje, baš kao i štednja za vanredne troškove i veća izdvajanja.

Proverite ponudu u vašoj banci i razmislite koliko sredstava bi oročili i na koji period. Vremenom će ta suma rasti, kako zbog novih depozita, tako i zbog kamate koja će pomoći da se prikupi sve više novca. Na kraju ćete biti iznenađeni koliko je malo usputnog izdvajanja doprinelo da imate više novca onda kada su prihodi manji.